top of page

Πετρέλαιο κίνησης: Στα 0,15 ευρώ η επιδότηση ανά λίτρο – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την επιδότηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Η ΚΥΑ προβλέπει κρατική ενίσχυση 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο, που σημαίνει 0,15 ευρώ με ΦΠΑ.


Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ περιγράφει τους δικαιούχους της επιδότησης, το ύψος και τη διάρκεια χορήγησής της και τον τρόπο υπολογισμού της.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Πετρέλαιο κίνησης»: το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel-oil) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, εξαιρουμένου του πετρελαίου κίνησης που δεν φορολογείται ή δεν διατίθεται στην εσωτερική αγορά.

β. «Διυλιστήρια»: οι κάτοχοι άδειας διύλισης πετρελαιοειδών προϊόντων.

γ. «Εισαγωγείς καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

δ. «Εταιρίες εμπορίας καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

ε. «Πρατήρια καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου των κοινοπραξιών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και των προμηθευτικών συνεταιρισμών πρατηρίων, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων, των εισαγωγέων καυσίμων και των εταιριών εμπορίας καυσίμων.

στ. «Βιομηχανικοί πελάτες»: οι εγχώριες επιχειρήσεις κάθε μορφής, που προμηθεύονται καύσιμο απευθείας από τα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας.

ζ. «Τελικοί καταναλωτές»: τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προμηθεύονται καύσιμο είτε από τα πρατήρια καυσίμων, είτε από τα διυλιστήρια ή από τις εταιρίες εμπορίας.

Άρθρο 2

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής καθώς και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

2. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων. Οι δικαιούχοι του προηγουμένου εδαφίου δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Άρθρο 3

Ύψος και Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης -Τρόπος υπολογισμού της επιδότησης

1. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,12 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους του άρθρου 2 από την 1η έως και την 30η Απριλίου 2022.

2. Για τα διυλιστήρια η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου κίνησης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Η έκπτωση λόγω επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων. Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τα διυλιστήρια εντός του μηνός Απριλίου περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ιδίου μηνός, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις εταιρίες εμπορίας στα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.

3. Για τους εισαγωγείς καυσίμων, η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου κίνησης από εισαγωγή, που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Η έκπτωση θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων.

Σε περίπτωση που οι λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τους εισαγωγείς καυσίμων εντός του μηνός Απριλίου περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ιδίου μηνός, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις λοιπές εταιρίες εμπορίας στους εισαγωγείς καυσίμων, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.

4. Σε περίπτωση που έχουν διατεθεί ποσότητες καυσίμων από τα διυλιστήρια ή τους εισαγωγείς καυσίμων κατά τον μήνα Απρίλιο και έχουν τιμολογηθεί πριν την δημοσίευση της παρούσας χωρίς έκπτωση, για τα καύσιμα αυτά εκδίδεται πιστωτικό και νέο χρεωστικό τιμολόγιο και παρέχεται η σχετική έκπτωση.

5. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται άπαξ για το πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους του άρθρου 2. Το πετρέλαιο κίνησης δεν δύναται να επιδοτηθεί εκ νέου και αθροιστικά κατά την διάθεση του στην εσωτερική αγορά προς τους τελικούς καταναλωτές.

Άρθρο 4

Μηχανισμός εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Για τον προσδιορισμό των επιδοτούμενων λίτρων προς τα διυλιστήρια εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 (α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, (β) από τα διυλιστήρια προς τους βιομηχανικούς πελάτες και (γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων για την διάθεση τους στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρείες εμπορίας.

Αναφορικά με τα λίτρα καυσίμων που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 προς τις εγχώριες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα εντός του μηνός προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τα διυλιστήρια, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως έως τον αριθμό των λίτρων που διατέθηκαν στα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εμπορίας υποχρεούται να επιστρέψει στο διυλιστήριο την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά.

Οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συναλλάσσονται με κάθε διυλιστήριο καταθέτουν εντός 10 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης στο διυλιστήριο συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς κατά το διάστημα της επιδότησης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας. Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων υποχρε-ούται να καταθέσει διαφορετικές καταστάσεις πωλή-σεων επί των καυσίμων που διέθεσε προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς σε κάθε διυλιστήριο και εισαγωγέα καυσίμων, διαμοιράζοντάς αυτά ανάλογα με το διυλιστήριο ή τον εισαγωγέα καυσίμων που προέρχεται το καύσιμο που διέθεσε.

2. Για τον προσδιορισμό των επιδοτούμενων λίτρων προς τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τους εισαγωγείς καυσίμων αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων από εισαγωγή που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 (α) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, (β) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τους βιομηχανικούς πελάτες και γ) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων για διάθεση στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν από τις εταιρίες εμπορίας στην εσωτερική αγορά Αναφορικά με τα λίτρα καυσίμων που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων, σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα εντός του μηνός προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων, σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τους εισαγωγείς καυσίμων, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως έως τον αριθμό των λίτρων που διατέθηκαν στα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εμπορίας καυσίμων υποχρεούται να επιστρέψει στον εισαγωγέα καυσίμων την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά.

Οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συναλλάσσονται με κάθε εισαγωγέα καυσίμων καταθέτουν εντός 10 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης στον εισαγωγέα καυσίμων συγκεντρωτικές καταστάσεις πω-λήσεων πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν προς λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς κατά το διάστημα της επιδότησης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας. Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων, υποχρεούται να καταθέσει διαφορετικές καταστάσεις πωλήσεων επί των καυσίμων που διέθεσε προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς σε κάθε διυλιστήριο και εισαγωγέα καυσίμων, διαμοιράζοντάς αυτά ανάλογα με το διυλιστήριο ή τον εισαγωγέα καυσίμων που προέρχεται το καύσιμο που διέθεσε.

Άρθρο 5

Μετακύλιση της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές

<